Jan Herbert

Jan Herbert


Edited: Seregil of Rhiminee October 17, 2014
Book Covers
The Awakening (The Ocean Cycle #1)
Ocean
The Sea Warriors (The Ocean Cycle #2)
War of Independence (The Ocean Cycle #3)

Speculative Fiction Novels (4)

(The Ocean Cycle #3)
2013 | science fiction
(The Ocean Cycle #2)
2013 | science fiction
(The Ocean Cycle #1)
2013 | science fiction
(The Ocean Cycle)
2013 | science fiction, collection