Sword-Dancer Saga


Added by 2008-01-16 (Seregil of Rhiminee) | Edited by 2010-07-10 (Seregil of Rhiminee)
Speculative Fiction Novels (7)
1986  Sword-Dancer (Sword-Dancer Saga, #1)
/stars/3.gif (fantasy > high fantasy)
1988  Sword-Singer (Sword-Dancer Saga, #2)
/stars/3.gif (fantasy > high fantasy)
1989  Sword-Maker (Sword-Dancer Saga, #3)
/stars/3.gif (fantasy > high fantasy)
1991  Sword-Breaker (Sword-Dancer Saga, #4)
/stars/3.gif (fantasy > high fantasy)
1998  Sword-Born (Sword-Dancer Saga, #5)
/stars/3.gif (fantasy > high fantasy)
1999  Sword-Sworn (Sword-Dancer Saga, #6)
/stars/3.gif (fantasy > high fantasy)
2013  Sword-Bound (Sword-Dancer Saga, #7)
/stars/0.png (fantasy > high fantasy)

Online 40 visitors
Newest member: Bíró Levente
Total members: 6274