Rosario+Vampire


Added by 2013-11-04 (Seregil of Rhiminee) | Edited by 2013-11-04 (Seregil of Rhiminee)
Comics and Anthology (10)
2008  Rosario+Vampire: Volume 1 (Rosario+Vampire, #1)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2008  Rosario+Vampire: Volume 2 (Rosario+Vampire, #2)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2008  Rosario+Vampire: Volume 3 (Rosario+Vampire, #3)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2008  Rosario+Vampire: Volume 4 (Rosario+Vampire, #4)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2009  Rosario+Vampire: Volume 5 (Rosario+Vampire, #5)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2009  Rosario+Vampire: Volume 6 (Rosario+Vampire, #6)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2009  Rosario+Vampire: Volume 7 (Rosario+Vampire, #7)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2009  Rosario+Vampire: Volume 8 (Rosario+Vampire, #8)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2009  Rosario+Vampire: Volume 9 (Rosario+Vampire, #9)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)
2009  Rosario+Vampire: Volume 10 (Rosario+Vampire, #10)
/stars/5.png (fantasy, comics, romance)

Series under Rosario+Vampire
Online 32 visitors
Newest member: Layla Markcum
Total members: 6180